Pieniądze miały być przekazywane w zamian za informacje dotyczące prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, w tym hut stali.

Reklama

Sprawa wraca do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy w Łodzi.