Coraz gorsze notowania rządu Ewy Kopacz. Z sondażu CBOS wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca ubyło mu zwolenników (z 37 proc. do 31 proc.), a wzrosła grupa przeciwników (z 29 proc. do 32 proc.). Usatysfakcjonowani wynikami pracy gabinetu Ewy Kopacz stanowią ponad jedną trzecią badanych (36 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu), natomiast wyrażający negatywne opinie na ten temat - ponad dwie piąte (42 proc.).

Reklama

Niemal trzy piąte Polaków (58 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu) uważa, że polityka gabinetu Ewy Kopacz nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast ponad jedna czwarta (27 proc.) jest przeciwnego zdania.

Niemal połowa badanych (46 proc.) jest niezadowolona z tego, że Ewa Kopacz stoi na czele rządu. Zadowolenie z tego faktu deklaruje ponad jedna trzecia Polaków (35 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu).

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 16-22 kwietnia na liczącej 1027 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.