Sejm uchwalił po południu nowelizację ustawy przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z którą zostaną powołani nowi członkowie Trybunału w miejsce kończących kadencje w tym roku. Sejm poprzedniej kadencji wybrał część składu Trybunału przed upływem kadencji obecnych sędziów. Prezydent nie odebrał jednak ślubowania od nowych członków Trybunału.

Reklama

Z najwyższym niepokojem obserwujemy instrumentalne postępowanie władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, godzące w wynikającą z zasady trójpodziału władzy równowagę ustrojową - napisała Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w przyjętym dziś stanowisku. Jej członkowie sprzeciwiają się też działaniom podejmowanym przez organy władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów Trybunału, których kadencja upływa w tym roku.

Stanowisko głosi, że niezależnie od podnoszonych poważnych wątpliwości, dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem rozwiązań uchwalonych przez poprzedni Sejm, podejmowane obecnie inicjatywy ustawodawcze, "zmierzające do zmiany ustawy z mocą wsteczną, Komisja ocenia jako podrywające zaufanie do fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Zdaniem członków Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, podejmowane w ostatnim czasie działania władz publicznych mogą być postrzegane jako przejaw instrumentalnego traktowania prawa, stanowiącego nadużycie procesu legislacyjnego w celach politycznych. Stanowisko zostało przekazane do prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu.