Wyrok TK został opublikowany, ale prezydent nie odbierze przysięgi od 3 sędziów, wybranych przez poprzedni sejm zgodnie z konstytucją. Marek Magierowski powiedział Polskiemu Radiu 24, że publikacja orzeczenia TK nie wpływa na zmianę stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy. Odnosząc się do dzisiejszej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia w Dzienniku Ustaw, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta podkreślił, że stanowisko prezydenta jest od wielu dni niezmienne. Liczba sędziów byłaby - według prezydenta - za duża. Gdyby zrobił inaczej, liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego sięgnęłaby osiemnastu.

Reklama

Ponadto Magierowski powołał się na sejmowe uchwały podjęte w tej kadencji, dotyczące przeszłych decyzji TK . Jak podkreślił, prezydent nie może odebrać przysięgi 3 sędziów, wbrew woli parlamentu.

Sejm obecnej kadencji przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji. 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że poprzedni Sejm powołał w październiku trzech sędziów zgodnie z konstytucją, zaś dwóch - niezgodnie. Ponadto Trybunał stwierdził, że prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm.