Na projekt "dużej" ustawy medialnej składają się trzy propozycje ustaw autorstwa PiS: o mediach narodowych; o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Pakiet ten przewiduje przekształcenie od 1 lipca TVP, PR i PAP w instytucje mediów narodowych.

Reklama

Wyboru władz mediów publicznych miałaby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce ma być ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO.

Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mieliby być wybierani w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Przewiduje się też wprowadzenie składki audiowizualnej w wysokości 12 lub 15 zł miesięcznie, pobieranej z rachunkiem za prąd od 1 stycznia 2017 r.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o IPN przewiduje m.in., że w miejsce obecnej Rady IPN ma powstać kolegium, które będzie tworzyło 9 naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Zgodnie z projektem zmieni się tryb wyboru prezesa Instytutu; miałby tego dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Rady IPN, która zgłasza kandydata spoza swego grona.

Posłowie mają ponadto przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o efektywności energetycznej. Jej celem jest efektywne wykorzystywanie energii, zmniejszenie jej zużycia i strat podczas jej przesyłania. Określono w nim m.in. zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Projekt zawiera też zadania jednostek sektora publicznego dla poprawy efektywności energetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.

Reklama

Sejm będzie też prowadził dalsze prace nad poselskim projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada on dostosowanie ustawy do obowiązujących od początku br. przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Posłowie mają ponadto kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rejestracji, ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Nowe przepisy mają doprowadzić do wzmocnienia systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Projekt wskazuje też zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski” .

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, który reguluje warunki zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych tutaj z innych państw UE i związane z tym nowe obowiązki kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

Posłowie wysłuchają także informacji bieżącej w sprawie dodatkowych obciążeń podatkowych Polaków oraz zaniechania pomocy kredytobiorcom - o przedstawienie której wnioskował klub PSL. Będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania.