W maju chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość wyraziło 34 proc. zdeklarowanych wyborców. W porównaniu z ubiegłym miesiącem poparcie dla PiS obniżyło się o 4 punkty procentowe. Na Nowoczesną chce głosować 18 proc. badanych (bez zmian od kwietnia). Gotowość poparcia Platformy Obywatelskiej deklaruje 16 proc. zdeklarowanych wyborców (wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem), zaś na Kukiz’15 - 8 proc. (bez zmian).

Reklama

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego dla partii politycznych. Po 4 proc. zwolenników zdobyłyby w maju Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe, przy czym w porównaniu z poprzednim pomiarem poparcie dla SLD utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast poparcie dla PSL wzrosło o 1 punkt procentowy. Na ugrupowanie KORWIN zamierza głosować 3 proc. zdeklarowanych wyborców (wzrost o 1 punkt procentowy), natomiast 2 proc. chciałoby poprzeć w wyborach Partię Razem (spadek o 1 punkt). Co dziesiąty z respondentów chcących wziąć udział w wyborach w tej chwili nie wie, na które z ugrupowań oddałby swój głos (10 proc.; wzrost o jeden punkt procentowy).

W maju udział w wyborach zadeklarowało 67 proc. ankietowanych. W porównaniu z kwietniem odsetek badanych chcących wziąć udział w wyborach wzrósł o 2 punkty procentowe. O tyle samo zmniejszyła się liczba badanych wahających się, czy wzięliby udział w hipotetycznym głosowaniu (12 proc., a kwietniu 14 proc.). 22 proc. ankietowanych z góry odrzuca możliwość uczestniczenia w wyborach parlamentarnych (spadek o jeden punkt procentowy). CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5–12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski