W porównaniu do kwietnia grupa zwolenników rządu zmniejszyła się o 6 pkt proc., grupa przeciwników zwiększyła się o 4 pkt proc., a grupa osób deklarujących obojętność zwiększyła się o jeden pkt proc. Poparcie dla rządu - jak zauważa CBOS - rośnie wraz z wiekiem i częstością praktyk religijnych. Najwięcej zwolenników obecny rząd ma wśród pracowników średniego szczebla i techników, a najmniej wśród pracowników usług i uczniów oraz studentów.

Reklama

61 proc. badanych identyfikujących się z prawicą jest zwolennikami obecnego rządu. 65 proc. przeciwników rządu jest wśród Polaków, którzy deklarują lewicowe poglądy polityczne. Wśród zdeklarowanych wyborców PiS udział popierających gabinet Beaty Szydło sięga 85 proc., a przeciwnicy stanowią 1 proc. Jak wskazują autorzy badania, w pozostałych elektoratach przeciwnicy rządu Beaty Szydło dominują nad jego zwolennikami.

Według CBOS, zwłaszcza w przypadku wyborców ruchu Kukiz’15 można mówić o istotnym spadku, ponieważ w kwietniu popierających rząd było wśród nich niemal tyle samo co jego oponentów, natomiast obecnie 40 proc. zdecydowanych głosować na ruch Kukiz’15 uważa się za przeciwników rządu, 21 proc. za zwolenników, a obojętnych jest 35 proc. Niechęć do rządu wyraża 71 proc. wyborców PO i 79 proc. zwolenników Nowoczesnej.

Autorzy badania zwracają też uwagę, że od lutego rosła przewaga osób zadowolonych z tego, że rządem kieruje Beata Szydło, ale w maju ten trend się zmienił. Obecnie 38 proc. respondentów jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Beata Szydło (spadek o 6 punktów procentowych), a 44 proc. Polaków nie popiera obecnej premier (wzrost o 5 punktów procentowych).

Reklama

40 proc. osób dobrze ocenia wyniki działania rządu (spadek o 6 punktów procentowych), zaś 44 proc. ocenia je źle (wzrost o 8 punktów procentowych). 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Najbardziej krytycznie dotychczasowe działania rządu oceniają badani z ponad półmilionowych miast (61 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (62 proc.), osoby o najwyższych dochodach na osobę (55 proc.) oraz respondenci z wyższym wykształceniem (56 proc.).

Więcej pozytywnych niż negatywnych ocen działalności rządu można odnotować wśród pracowników średniego szczebla, techników (57 proc.), robotników niewykwalifikowanych (52 proc.) i rolników (50 proc.).W maju opinie negatywne na temat szans poprawy sytuacji gospodarczej dominują nad pozytywnymi. 35 proc. Polaków zgadza się, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej, a 51 proc. jest przeciwnego zdania Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5–12 maja na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama