W ciągu ostatnich pięciu miesięcy notowania głowy państwa pozostają stabilne - informuje CBOS. W maju co drugi badany (50 proc.) deklaruje zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy, natomiast krytykuje ją niemal dwie piąte (39 proc.). 11 proc. nie ma wyrobionego zdania nt. działalności prezydenta. W kwietniu było to odpowiednio: 49 proc. pozytywnych ocen i 37 proc. negatywnych; w styczniu odpowiednio 47 proc. i 38 proc.

Reklama

Niezadowolonych z działalności Sejmu jest 59 proc. respondentów; 24 proc. jest zadowolonych z pracy posłów. Negatywne oceny Sejmu wzrosły w porównaniu z kwietniem o 5 pkt. proc., a odsetek tych, którzy dobrze oceniają pracę posłów spadł o 6 punktów proc. Nie ma wyrobionego zdania nt. działalności Sejmu - 17 proc. badanych.

Opinia o pracy Senatu i Trybunału Konstytucyjnego

W mniejszym stopniu pogorszyły się opinie o pracy Senatu, o którym złe zdanie ma obecnie niemal połowa Polaków (48 proc., wzrost o 2 punkty proc.), a dobre – ponad jedna czwarta (26 proc., spadek o 3 punkty proc.). Trudno powiedzieć - tak na pytanie o ocenę Senatu odpowiedziało 26 proc.

Reklama

Polacy podzieleni są w postrzeganiu Trybunału Konstytucyjnego. Działalność TK ocenia pozytywnie ponad jedna trzecia badanych (35 proc.), negatywnie – niespełna jedna trzecia (32 proc.), a 33 proc. nie ma wyrobionego zdania o tej instytucji. W porównaniu z badaniem kwietniowym CBOS ws. TK nie odnotował zmian.

W maju, po raz pierwszy CBOS poddał ocenie funkcjonowanie Sądu Najwyższego. W ostatnim czasie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której zaleca respektowanie wydanych, a nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co sprawiło, że SN stał się w pewnym stopniu stroną politycznego konfliktu - podaje CBOS.

Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) ocenia SN pozytywnie, a ponad jedna czwarta (28 proc.) – negatywnie. Niemal dwie piąte respondentów (37 proc.) nie potrafi ocenić funkcjonowania tej instytucji.

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 maja na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–12 maja 2016 roku na próbie liczącej 1,1 tys. osób.

Trwa ładowanie wpisu