Największą zmianę w notowaniach w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowała Nowoczesna, która straciła 5 punktów proc.

Reklama

Ponadto, w porównaniu z wynikami grudniowego badania, wzrosło poparcie dla SLD i PSL (po 2 punkty proc.). Wzrost poparcia wynoszący po 1 punkcie proc. odnotowały również PiS i Kukiz'15. Na tym samym poziomie utrzymało się poparcie dla PO.

Pozostałe ujęte w sondażu CBOS ugrupowania nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu wyborczego - po 2 proc. poparcia otrzymałyby Partia Razem i Partia Wolność (KORWiN) (przy czym w tym pierwszym przypadku oznacza to utrzymanie grudniowego wyniku, a w przypadku ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego spadek o 1 pkt proc.).

O 1 pkt proc. wzrósł ponadto względem ubiegłego miesiąca odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanych preferencji partyjnych (13 proc.). 1 proc. respondentów odmówiło zaś odpowiedzi na to pytanie.

Reklama

Udział w wyborach zadeklarowało w styczniu 66 proc. uprawnionych do głosowania badanych, 20 proc. nie zamierza głosować, zaś 13 proc. nie wie, czy wzięłoby udział w wyborach.

Reklama

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7–15 stycznia 2017 roku na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Preferencje partyjne były badane w grupie 694 osób, które zadeklarowały udział w wyborach.