Prezydent w środę podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 maja, że chce, aby w sprawie konstytucji RP odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, referendum. Podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

Reklama

Na czwartkowym briefingu prasowym Paweł Mucha podkreślił, że prezydent Andrzej Duda mówił, że referendum będzie określeniem kierunków zmian, które powinny być przedmiotem dalszych szczegółowych ustaleń i prac jeśli chodzi o ostateczny kształt Konstytucji RP. Jak dodał, obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej to czas, który pozwala ewidentnie dostrzec niedoskonałości, jeśli chodzi o niektóre sformułowania, konkretne przepisy konstytucji z 1997 r.

Zaznaczył, że ustawa zasadnicza ma wiele niedoskonałości, ale także z uwagi na upływ czasu w pewnych zakresach zdezaktualizowała się. Mucha podkreślił, że obowiązująca konstytucja była przyjmowana w czasie, gdy Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, w związku z czym w rozdziale 3. konstytucji "Źródła prawa" nie ma odwzorowania odpowiedniej konstrukcji systemu źródeł prawa. Mamy takich szczegółowych kwestii dużo więcej - zaznaczył.

Mucha przypomniał, że prezydent w ubiegłym roku mówił m.in. o treści art. 69 konstytucji. Wskazywał na kwestie związane z sytuacją osób niepełnosprawnych, ale w ogóle w sferze przepisów socjalnych. Jest wiele do poprawy jeśli chodzi o prawa socjalne gwarantowane treścią konstytucji - dodał. Wreszcie w kwestiach szczegółowych związanych z kwestią ustroju politycznego także mamy świadomość niedoskonałości - dodał.

Mucha podkreślił na briefingu, że prezydent wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum, co do kierunków zmian, które są oczekiwane, co do treści konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pytany o to, jakie pytania miałyby pojawić się w referendum odpowiedział, że na razie mamy do czynienia ze wstępnym etapem dyskusji. Podkreślił, że prezydent nie chce tutaj narzucać, czy zamykać dyskusji - rozpoczynając ją, tylko chce wsłuchać się w głos obywateli, środowisk politycznych i absolutnie wszystkich. Do takiej pogłębionej rozmowy zaprasza - zaznaczył.

Reklama

Oczekiwanie prezydenta jest takie, że referendum będzie podsumowaniem tego pierwszego elementu wstępnego prac, to będzie wskazanie na to, jakie kierunki zmian wymagają dalszych prac, już związanych z konkretną inicjatywą potencjalnie legislacyjną - mówił wiceszef gabinetu prezydenta.

Mucha zapytany, czy premier Beata Szydło wiedziała o planach prezydenta, odpowiedział: Oczywiście to jest tak, że prezydent ma inicjatywę w zakresie zmiany konstytucji - to wynika wprost także z rozdziału 12 konstytucji, tam gdzie się wskazuje uprawnione podmioty.

Prezydent sam określa sposób realizacji tych kompetencji i myślę, że ta informacja wczoraj po raz pierwszy została przedstawiona w sposób bardzo przemyślany i związany także z kontekstem święta Konstytucji 3 Maja - ocenił. Myślę, że premier znała oczywiście kontekst związany z dyskusją, która się toczy - wskazał Mucha.

Mucha podkreślił, że prezydent zapowiedział jedynie inicjatywę referendalną. Pan prezydent nie przesądził tego czy będzie dokonywana zmiana w sensie całkowitej zmiany konstytucji czy będzie zmiana dokonywana co do poszczególnych przepisów konstytucji - dodał.

Mucha był też pytany o wypowiedź Elżbiety Witek, szefowej gabinetu premier, która w TVN24 stwierdziła, że pomysł przeprowadzenia referendum jest pomysłem PiS. Wydaje się, że pani minister Witek nie zrozumiała ściśle wypowiedzi pana prezydenta - zaznaczył.

Oczywiście potrzeba nowelizacji konstytucji jest dzisiaj zgłaszana przez przedstawicieli doktryny, nauki prawa, jest zgłaszana przez środowiska polityczne, tak jak była mowa przez Kukiz'15, przez PiS - mówił. Ale tego rodzaju zamysł, który został wczoraj wysłowiony przez pana prezydenta w kontekście także bardzo ważnej rocznicy, Święta Konstytucji 3 maja, 226 rocznicy uchwalenia tego ważnego dokumentu, niewątpliwie to jest istotne novum i niewątpliwie było zaprezentowane, przedstawione i było zamysłem pana prezydenta - dodał Mucha