Minister Jan Szyszko nie tylko zapewniał - jak informuje TV Republika - że Polska produkuje żywność o najwyższej jakości, ale także mocno chwalił redemptorystę. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, ojciec Tadeusz Rydzyk to duchowy przywódca Polski.

Reklama

Zakonnik podczas swojego przemówienia dziękował za te słowa. Zapewnił, że będzie się za ministra modlił. Prosił też, by odmawiać modlitwę, żeby pan Bóg sprawił, że minister zwycięży w poniedziałek.

Wtedy bowiem minister Szyszko i przedstawiciele Lasów Państwowych stawią się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.