CBOS podkreśla, że od czasu wyborów liderem rankingu popularności partii politycznych pozostaje partia rządząca.

Na Prawo i Sprawiedliwość zamierza głosować 41 proc. dorosłych Polaków, którzy chcieliby wziąć udział w wyborach. W porównaniu z listopadem poparcie dla PiS obniżyło się o 4 punkty procentowe. CBOS podkreśla, że po trzech miesiącach wzrostów (sierpień–październik) drugi miesiąc z rzędu obserwowany jest spadek liczby zwolenników rządzącej partii.

Tak jak przed miesiącem na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z poparciem 18 proc. zdeklarowanych wyborców. Liczba zwolenników najsilniejszej partii opozycyjnej nieznacznie wzrosła - o 1 punkt procentowy - w stosunku do listopada.

CBOS podkreśla, że po dziesięciu miesiącach na trzecim miejscu znalazła się Nowoczesna. Po zmianie lidera i skróceniu nazwy chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 11 proc. potencjalnych wyborców - o 6 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Na czwarte miejsce spadł ruch Kukiz'15, który w porównaniu z poprzednim miesiącu stracił 1 punkt procentowy i obecnie cieszy się 7 proc. poparcia.

Pozostałe ugrupowania, według CBOS, nie zdołałyby wprowadzić swoich przedstawicieli do Sejmu.

Po 3 proc. zwolenników zyskały w grudniu PSL i SLD. "Pod kreską" znalazły się również Partia Razem i Partia Wolność Janusza Korwina Mikke, na które zamierza głosować po 2 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów.

68 proc. badanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach; 14 proc. waha się w sprawie udziału w wyborach. 18 proc. (wzrost o 2 punkty) badanych z góry wyklucza swoje uczestnictwo w głosowaniu.

Tak jak w listopadzie 13 proc. osób chcących wziąć udział w wyborach nie wie, które ugrupowanie ewentualnie poparłoby w głosowaniu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–7 grudnia 2017 roku na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.