11 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat obecnego rządu.

Reklama

Równocześnie 61 proc. badanych pozytywnie ocenia dokonane przez Morawieckiego zmiany w składzie rządu; za raczej dobre uznało je 52 proc., a zdaniem 9 proc. zmiany były zdecydowanie dobre.

Zdecydowanie negatywne stanowisko wobec zmian przyjęło 2 proc., raczej źle oceniło je 7 proc. respondentów, 30 proc. badanych było niezdecydowanych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 9 a 17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama