Resort zdrowia podał także, że Posobkiewicz będzie wykonywał swoje dotychczasowe obowiązki do momentu powołania następcy.

Reklama

Do konkursu na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może przystąpić osoba, która jest obywatelem polskim, lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ma wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Musi mieć także pełnię praw publicznych. Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Reklama

Oferty kandydatów powinny być złożone do 30 lipca br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym dokumentów, jakie należy złożyć są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

Marek Posobkiewicz otrzymał nominację na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sierpniu 2015 r. z rąk ówczesnego ministra zdrowia Mariana Zembali. Wcześniej przez trzy lata pełnił obowiązki szefa GIS.

Jako Główny Inspektor Sanitarny Posobkiewicz m.in. nieszablonowo zachęcał do bycia dawcą narządów, tkanek i komórek. Zachęcał też do szczepień, edukował o szkodliwości palenia i apelował o ostrożność przy jedzeniu grzybów. Robił to nagrywając klipy, w których występował, jako raper Gisu, rocker Gisu, Don Gisu lub jako święty Mikołaj.

Reklama

- Tradycyjne formy powszednieją, warto czasem sięgnąć po niekonwencjonalny sposób, by podnosić świadomość - wyjaśniał w rozmowie z PAP Posobkiewicz, gdy pierwszy raz zdecydował się nieszablonowo zabrać głos w sprawach dotyczących zdrowia.

Posobkiewicz ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia, a także specjalistą w dziedzinie medycyny hiperbarycznej.