Według badań Kantar Public w stosunku do wyników z czerwca odsetek pesymistów wzrósł o 5 punktów proc. Optymistów zaś jest mniej o 3 punkty proc. Tym samym odsetek osób, które mają negatywną opinię o kierunku biegu spraw, ponownie jest większy niż tych, którzy mają o tym dobre zdanie.

Reklama

Większość respondentów (56 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija, przy czym 8 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju gospodarki, a 48 proc., że jest to rozwój powolny. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych. W ich ocenie polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, 24 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. pytanych gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 13 proc. Polaków.

W porównaniu z wynikami z czerwca odnotowano niewielki wzrost odsetka osób deklarujących, że w ich ocenie Polska znajduje się w lekkim kryzysie (o 2 punkty proc.). O tyle samo punktów proc. zmalał odsetek tych, których zdaniem gospodarka jest w stanie dynamicznego rozwoju.

Prawie jedna trzecia ankietowanych (32 proc.) uważa, że warunki materialne Polaków w ciągu najbliższych trzech lat się poprawią. Najwięcej badanych (43 proc.) jest zdania, że w tej sprawie wiele się nie zmieni, natomiast mniej niż jedna piąta (18 proc.) spodziewa się pogorszenia warunków, a 7 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Reklama

W porównaniu z wynikami z czerwca spadł o 6 punktów proc. odsetek optymistów, wzrósł zaś odsetek tych, którzy są przekonani, że nic się nie zmieni (o 5 punktów proc.). Wśród osób, które uważają, że w ciągu trzech lat sytuacja materialna Polaków się pogorszy, i tych, którym trudno było określić swoje stanowisko, nie odnotowano znaczących zmian.

Sondaż Kantar Public został przeprowadzony 6-11 lipca tego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.