Bojanowska była odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, z którego wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.

Reklama

W ubiegłym tygodniu Bojanowska oddała się do dyspozycji szefowej resortu rodziny Elżbiety Rafalskiej.