Zachowania atakujące życie lub wolność człowieka, w szczególności dzieci, będą nie tylko napiętnowane społecznie, ale chcemy, żeby odpowiednie ustawy dawały instrumenty sądom, sędziom do właściwych, odpowiednich decyzji surowego karania tego typu przestępców" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że nowa ustawa w tym zakresie była przygotowywana już od wielu miesięcy.

Reklama

Wskazał, że do najważniejszych zmian należy wprowadzenie możliwości orzekania kary więzienia nawet do 30 lat. To jest ważna zmiana. Także w przypadku zabójstwa kara dzisiaj jest możliwa do 25 lat pozbawienia wolności, ale jak np. znamy ze statystyk, tylko 0,2 - 0,3 proc. przestępców otrzymuje taki wyrok - powiedział premier.

Kolejny punkt to podwyższenie maksimum nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności (...) do 30 lat, wprowadzenie obligatoryjności zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, podwyższenie granic możliwości do orzekania kary w warunkach recydywy, wydłużenie okresu do zatarcia skazania, wprowadzenie obligatoryjnego zakazu stosowania warunkowego zwolnienia wobec sprawcy, co do którego orzeczono karę dożywotniego pozbawienia wolności za czyn popełniony przez niego po uprzednim skazaniu za inne przestępstwo na karę dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział szef rządu.

W sposób bardzo fundamentalny zmieniamy, ale też i zaostrzamy przepis dotyczący odpowiedzialności za gwałt na dziecku. Dzisiaj był to przepis, który przewidywał dwa typy czynów, czyli w trybie podstawowym było to zagrożenie karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W trybie kwalifikowanym, czyli tym takim surowszym, popełnionym ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat pozbawienia wolności - mówił z kolei Zbigniew Ziobro.

Poinformował, że w proponowanym przez rząd projekcie zmian w prawie karnym wprowadza się więcej szczegółowych różnicowań - w zależności od wieku osoby pokrzywdzonej i sposobu działania sprawcy. Dla przykładu wprowadzamy taką zasadę, że zgwałcenie osoby małoletniej poniżej lat szesnastu jest zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, natomiast jeżeli osoba zgwałcona, małoletnia poniżej lat 16 pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas kara w dolnych granicach jest zdecydowanie podwyższana - do 8 lat pozbawienia wolności" - powiedział.

Ziobro podkreślił, że dolne granice są ważniejsze, bo wokół dolnych granic często oscyluje orzecznictwo sądu. Dlatego też będąc konsekwentnym wprowadzamy rozwiązanie, że zgwałcenie (osoby) małoletniej poniżej lat 16, które było połączone ze szczególnym okrucieństwem w dolnych granicach będzie zagrożone karą od 10 lat pozbawienia wolności do lat 30, czyli nie jak dzisiaj od 5 do 15 - zaznaczył.

Szef MS mówił także, że wprowadzony zostanie tryb szczegółowy, który mówi o następstwie, którym jest śmierć osoby pokrzywdzonym. W takim wypadku można orzec karę również dożywotnie pozbawienia wolności wobec sprawcy tego rodzaju przestępstwa - dodał.

Wprowadzamy obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu kontaktowania się, który sąd będzie orzekał zawsze na wniosek pokrzywdzonego, i (sąd) będzie musiał, a nie mógł - jak jest dziś - orzec zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, nakaz opuszczenia określonego lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym - zapowiedział też Ziobro Jak dodał, możliwy będzie monitoring elektroniczny, ale - jak mówił - to szerszy temat.

Kolejna propozycja Ziobry dotyczyła informacji, które zawarte są w rejestrze pedofilów. Chcemy mianowicie, aby można było sięgając do tego rejestru zorientować się kim z zawodu był sprawca w chwili czynu. Dzisiaj tego nie wiemy. Dzisiaj rejestr informuje nas o danych - imieniu, nazwisku - podstawowych danych osoby, ale nie wskazuje w swoich danych elektronicznych informacji mówiących o tym, kim on był w czasie, kiedy czyn popełnił - tłumaczył Ziobro. Minister wyjaśnił, że tego rodzaju informacja może być przydatna np. dla prac policji przy typowaniu sprawców.

Minister Ziobro powiedział też, że seksualne wykorzystanie małoletniego poniżej lat 16. jest dzisiaj zagrożone stosunkowo niskimi karami, dlatego rząd wprowadza w tym zakresie zmiany. I tak - jak mówił Ziobro - za obcowanie płciowe z małoletnim do lat 16 będzie to kara od 2 do 15 lat więzienia. Ale, gdy skutkiem tego czynu jest uszczerbek na zdrowiu, będzie to już od 3 do 20 lat pozbawienia wolności- podkreślił.

Mówił,że w przypadku obcowania płciowego z dzieckiem poniżej lat 7, nawet jeśli nie poniosło ono istotnego uszczerbku na zdrowiu, to kara będzie wynosiła od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast, jeśli następstwem czynu będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, to kara pozbawienia wolności będzie od 5 do 25 lat - powiedział minister sprawiedliwości dodając, że do tej pory kara wynosiła od 2 do 12 lat.

Ziobro stwierdził, że sprawcy pod których pieczą znajdują się dzieci muszą się liczyć z surowszą odpowiedzialnością z racji nowego zapisu, ponieważ dolna granica kary za dane przestępstwo będzie musiała być wyższa o połowę. Tównież wprowadzamy możliwość stosowania bezwzględnego dożywocia (...) dzisiaj Kodeks karny nie przewiduje czegoś takiego jak bezwzględne dożywocie, zawsze sąd ma możliwość warunkowo, przedterminowo zwolnić sprawcę. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie rokuje (...) że poprawi się, że będzie kontrolować swoje przestępcze zapędy na tle seksualnym w stosunku do dzieci i dopuści się któregoś z tych najcięższych czynów, które są zagrożone w naszej propozycji karą dożywotniego pozbawienia wolności bądź kara 20 lat pozbawienia wolności, to sąd może wyłączyć możliwości warunkowego, przedterminowego zwolnienia - wskazał Ziobro.