Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nich Polacy, są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi. Ale jednocześnie rozumiemy nieufność Polaków do systemu - nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy konstytucję RP tak, by zagwarantować środki w PPK i IKE, zagwarantować ich prywatność i ochronę - tak możemy odzyskać zaufanie obywateli - powiedział Morawiecki w Sejmie.

Reklama

To dzisiaj nie jest zagwarantowana? Przecież prezes @PawelBorys_ wielokrotnie mówił, że własność tych środków jest taka jak lokat bankowych - zapytał na Twitterze dziennikarz DGP Bartek Godusławski.

Odpowiedział mu natychmiast Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). "Absolutnie są prywatne. Ale cały czas słuchać, że to tylko ustawa, którą można zmienić. Wzmocnijmy gwarancje konstytucyjną np. poprzez kwalifikowaną większość głosów potrzebną dla zmiany ustaw dotyczących oszczędności emerytalnych" - czytamy.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Na początku listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Opcją domyślną dla członków OFE będą indywidualne konta emerytalne. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.