Z wnioskiem o opinię o odwołaniu Kowalskiego do komisji zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z prawem do odwołania i powołania szefów służb potrzebne są opinie prezydenta, sejmowej komisji ds. służb specjalnych oraz Kolegium ds. służb specjalnych, którym, kieruje premier. Opinie te są wymagane, ich treść nie jest jednak wiążąca dla powołującego - Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Wniosek o odwołanie i powołanie nowego szefa służby składa do premiera minister obrony narodowej.

Gen. bryg. Andrzej Kowalski jest szefem SWW od lutego 2016, wcześniej - od połowy listopada 2015 był pełniącym obowiązki szefem SWW.

Gen. bryg. Straży Granicznej Marek Łapiński jest wiceministrem obrony narodowej od stycznia 2018 r. wcześniej był komendantem głównym Straży Granicznej (2015–18). Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Ochrony Państwa, Inspekcji Celnej i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.