"3 lutego 2020 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pana Krzysztofa Wacławka. Wcześniej kandydaturę tę pozytywnie zaopiniował Prezydent RP, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Komisja ds. Służb Specjalnych" - poinformował Żaryn w komunikacie.

Reklama

Dotychczasowy szef ABW Piotra Pogonowskiego zrezygnował z pełnienia tej funkcji z przyczyn osobistych i został odwołany przez szefa rządu 2 lutego.