Zgodnie Kodeksem wyborczym jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Reklama

Do 16 marca (poniedziałek) jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta.

23 marca (poniedziałek) minie termin powoływania okręgowych komisji wyborczych.

O północy 26 marca (czwartek) minie termin zgłaszania kandydatów na prezydenta.

Do 5 kwietnia (niedziela) utworzone muszą zostać obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

10 kwietnia (piątek) minie termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Tego dnia minie też termin na zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich oraz na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 19 kwietnia (jest to niedziela, zatem w praktyce termin mija w poniedziałek 20 kwietnia) komisarze wyborczy powołają obwodowe komisje wyborcze; do tego czasu należy też podać do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zaś gminy muszą sporządzić spisy wyborców.

Od 19 kwietnia (niedziela) do 26 kwietnia (niedziela) żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym mogą składać wnioski o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Do 20 kwietnia (poniedziałek) do publicznej wiadomości mają być podane dane o kandydatach na prezydenta.

Do 25 kwietnia (sobota, czyli w praktyce do poniedziałku 27 kwietnia) wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Od 25 kwietnia (sobota) do rozpoczęcia ciszy wyborczej o północy z piątku 8 maja na sobotę 9 maja publiczne telewizja i radio będą nieodpłatnie nadawać audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Do 1 maja (piątek) jest czas na składanie wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika.

5 maja (wtorek) mija termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Do 7 maja (czwartek) wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać się ws. dopisania do spisu wyborców za granicą; tego dnia mija też termin na składanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach morskich.

O północy 8 maja skończy się kampania wyborcza i rozpocznie się cisza wyborcza.

W niedzielę, 10 maja w godz. od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w wyborach prezydenckich.