Sejm uchwalił w czwartek wraz z poprawkami PiS ustawę o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Zgodnie z ustawą ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach, zostanie przekazanych na IKE; będą podlegały dziedziczeniu.

Reklama

To mają być środki odkładane przez ludzi na emeryturę, a nie zasób, do którego rządzący mogą sięgać gdy uznają, że jest taka potrzeba - pokreśliła, cytowana w komunikacie, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Według niej IKE to bardziej korzystne rozwiązanie dla oszczędzających, dlatego - jak zaznaczyła - w ustawie "wskazaliśmy je jako opcję domyślną". Dodała, że szczególnie atrakcyjne jest ono dla młodych osób, które do emerytury mają wiele lat, gdyż w dłuższej perspektywie IKE dadzą im więcej pieniędzy.

IKE, a właściwie instytucje je prowadzące, będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez oszczędzającego pieniądze będą inwestowane w coraz bardziej bezpieczne instrumenty finansowe, tak by przyszłego emeryta nie dotknęła żadna strata – wskazała Jarosińska-Jedynak.

Resort przypomniał, że uczestnik OFE będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w pierwszym filarze systemu emerytalnego. Czas na złożenie deklaracji, której wzór określi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to dwa miesiące: od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku.

Automatycznie do ZUS zostaną przekazane pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których - z uwagi na tzw. suwak, czyli obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego - większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. W przypadku na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty.

Środki zgromadzone w IKE będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków. Powstałe z przekształcenia OFE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15 proc. aktywów netto OFE w dwóch transzach - w tym i przyszłym roku. To stawka równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS.

Ministerstwo wskazało, że dzięki zmianom IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wzmocnią finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie zwiększą oszczędności krajowe, pomogą budować kapitał dla rozwoju i poprawiać możliwości inwestycyjne państwa.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 czerwca 2020 r.