Europa stała się obecnie centrum epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wzrost liczby osób zakażonych, objętych kwarantanną oraz nadzorem epidemiologicznym niesie ze sobą poważne skutki. Liczne sygnały płynące z wielu miejsc z Polski o braku odpowiedniego przygotowania szpitali i innych służb do walki z koronawirusem są powodem, dla którego prowadzę rozmowy z samorządowcami, ekspertami i dyrektorami szpitali - pisze posłanka PO, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w interpelacji poselskiej skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Jak podkreśliła, "pomimo zapewnień rządu bez wsparcia pozostają przedsiębiorcy, pracownicy oraz samorządy". - Szpitale zgłaszają brak wystarczających środków finansowych, a co za tym idzie, wyposażenia - dodaje Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że podczas rozmowy z samorządowcami z województwa zachodniopomorskiego zwrócono jej uwagę na szereg problemów wymagających pilącego rozwiązania. W związku z tym - jak argumentuje - postanowiła zwrócić się do szefa rządu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Kidawa-Błońska pyta, czy szpitalom, które z powodu niewystarczającego wsparcia finansowego dokładają własne środki na zakup potrzebnego sprzętu, zostaną one zwrócone.

Wojewoda zachodniopomorski zaleca, by pracownicy pomocy społecznej byli do dyspozycji osób będących w kwarantannie. Czy w związku z tym są dla nich zabezpieczone środki ochronny indywidualnej? - chce wiedzieć wicemarszałek Sejmu.

Dopytuje też, "do jakiego pułapu, w przypadku znacznego wzrostu zachorowań, będzie można zwiększyć liczbę testów wykonywanych na dobę". "Dziś w Szczecinie ta liczba wynosi jedynie 50" - dodaje.

Kidawa-Błońska chce też wiedzieć, czy do wojewódzkich sztabów kryzysowych zostaną włączeni przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, pod których nadzorem znajdują się jednostki ochrony zdrowia. Ponadto pyta, czy w wypadku konieczności zamykania urzędów i reorganizacji ich pacy rząd rozważa wprowadzenie regulacji dotyczących braku możliwości dotrzymywania terminów administracyjnych.

Branża hotelarska, wobec brak działań rządu, zwraca się do samorządów z wnioskami o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Wiadomo już, że znacznie spadną wpływy z opłaty środowiskowej. W związku z tym samorządy podejmują trudne decyzje o ograniczeniu wydatków na inwestycje. Na jakim etapie są praca nad pakietem osłonowym dla przedsiębiorców? - pyta Kidawa-Błońska.

Docieka też, czy w związku z tym, że uzdrowiska zawiesiły przyjmowanie nowych kuracjuszy i stanęły wobec groźby upadłości, zostanie im udzielone rządowe wsparcie.