Jednocześnie prezes Gersdorf - w przekazanym PAP przez zespół prasowy SN zarządzeniu - zabroniła pracownikom Biura Podawczego SN rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej, albo prezesa tej Izby i rejestrowanie ich jako podlegających Izbie Karnej lub Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli w poniedziałek. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski powiedział rozmowie z PAP, że Izba analizuje zarządzenie Małgorzaty Gersdorf. Dodał, że decyzja co do dalszych czynności w związku z tym dokumentem zostanie podjęta po jego pełnej analizie.

Reklama

Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił 8 kwietnia br. zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony.

Dzień po tym postanowieniu TSUE prezes Gersdorf wezwała Izbę Dyscyplinarną do natychmiastowego powstrzymania się od rozpatrywania wszelkich spraw. Ponadto wezwała wtedy sędziów Izby Dyscyplinarnej "do natychmiastowego powstrzymania się od jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem spraw" należących do kompetencji tej Izby. Z kolei pracowników Izby Dyscyplinarnej I prezes SN wezwała do przekazania wszystkich akt spraw, również tych zakończonych, do innej izby SN właściwej do ich rozpoznania.

Kolejnego dnia, czyli 10 kwietnia br., Izba Dyscyplinarna SN skierowała do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne ws. możliwości stosowania przez unijny trybunał środków tymczasowych dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich UE. Do wezwania Gersdorf odniósł się zaś wówczas w oświadczeniu prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski. Jak podkreślił, przyjął to wezwanie "z niepokojem, wynikającym z troski o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Wydane w poniedziałek przez prezes Gersdorf zarządzenie - jak przekazał zespół prasowy SN - dotyczy rozwiązań organizacyjnych "służących zapewnieniu należytego rejestrowania, przyjmowania do rozpoznania lub kontynuacji spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN i niektórych spraw należących do kompetencji prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej". Nakazano w nim, aby sprawy już rozpoznawane lub te, które będą wpływać były przekazywane Izbie Karnej - jeśli są to sprawy dyscyplinarne, albo Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - jeśli są to sprawy dotyczące prawa pracy sędziów SN lub przechodzenia tych sędziów w stan spoczynku.

Zarządzenie Gersdorf zawiera też szczegółowe zalecenia dla pracowników SN dotyczące rejestrowania nowych spraw poprzednio kierowanych do Izby Dyscyplinarnej i przekazywania ich do innych izb tego sądu.