W stosunku do sondażu z lipca odsetek zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy wzrósł o 3 punkty procentowe; o 2 punkty procentowe spadł natomiast odsetek ankietowanych oceniających ją negatywnie. 6 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt. proc.) na pytanie o ocenę działalności prezydenta.

Reklama

CBOS wskazuje, że zadowolenie z działalności prezydenta wyraża zdecydowana większość zwolenników PiS, respondentów o poglądach prawicowych oraz najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne (uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu). Ponadto - według ośrodka - w większym stopniu niż inni pozytywnie oceniają ją także badani uczestniczący w praktykach religijnych nie rzadziej niż raz w miesiącu, starsi respondenci (55+), mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i uzyskujące niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

"Natomiast opiniami negatywnymi wyróżniają się potencjalni wyborcy ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy i KO, badani deklarujący lewicową orientację polityczną, niepraktykujący religijnie, mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni, uzyskujący wysokie dochody per capita, a także osoby źle oceniające swoją sytuację materialną oraz mające mniej niż 35 lat" - zauważa CBOS.

Z badania wynika ponadto, że pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się ogromna większość jego elektoratu z II tury wyborów prezydenckich, natomiast wśród głosujących wówczas na Rafała Trzaskowskiego dominują głosy krytyki.

Ponadto według sondażu połowa respondentów (50 proc.) negatywnie oceniła w sierpniu pracę Sejmu, co oznacza spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z lipca. Pozytywną opinię wyraziło 36 proc. badanych, czyli o 1 pkt. proc. więcej. 14 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (bez zmian w stosunku do lipcowego sondażu).

44 proc. respondentów jest niezadowolonych z pracy Senatu, czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu; pozytywnie ocenia ją 36 proc., co oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z lipcem,; 20 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

CBOS spytał również ankietowanych o ocenę działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Pozytywnie o pracy PKW wypowiedziało się w sierpniu 61 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do lipca); negatywnie - 16 proc. (wzrost o 7 punktów proc.). 23 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 5 punktów proc.).

Reklama

"Notowania Państwowej Komisji Wyborczej po II turze wyborów prezydenckich są gorsze niż po pierwszej" - wskazuje sondażownia.

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 18 do 27 sierpnia w grupie 1149 osób.