W sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 42 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed tygodnia). Koalicję Obywatelską poparło 25 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), a Lewicę - 11 proc. (spadek o 4 pkt proc.).

Reklama

Poparcie dla Konfederacji wyniosło 9 proc. (bez zmian w porównaniu z minionym tygodniem), zaś Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 7 proc. głosów (wzrost o 2 pkt proc.).

6 proc. badanych wybrało odpowiedź "inne ugrupowanie". Deklarowana frekwencja wyniosła 64 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1067 osób w dniach 25 – 28 września 2020 roku.