Słowa europosłanki odnoszą się do zawartego w czwartek na szczycie UE w Brukseli porozumienia przywódców unijnych ws. rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku podkreślił, że w wyniku porozumienia mechanizm warunkowości został ograniczony precyzyjnymi kryteriami, a konkluzje Rady Europejskiej blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości "wbrew Polsce". Dodał, że Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej.

Natomiast minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro ocenił, że decyzja o przyjęciu rozporządzenia ws mechanizmu warunkowości "w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem", konkluzje Rady Europejskiej "nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska", a rozporządzenie stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności.

Panie Ministrze Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro! Dziękuję jako Polka i matka za obronę naszej Ojczyzny przed poniewierką, upokarzaniem i łajaniem przez Niemców, Holendrów, Francuzów i innych - napisała Kempa na Facebooku.

"Oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw - z uśmiechem, oprawą PR-ową"

Według niej, "właśnie uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw - z uśmiechem, oprawą PR-ową i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu". Ale "Jeszcze Polska nie zginęła" dopóki są tacy jak Pan. Widzimy już, że "przemysł pogardy" Pana dopadł i poniewiera. Zapewniamy, że razem z Panem będziemy wiernie stać na straży niepodległości Polski i zniesiemy każde upokorzenie - napisała Kempa.

Porozumienie zostało zawarte w wyniku negocjacji powadzonych po tym, gdy Polska i Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu ws mechanizmu warunkowości, a premierzy obu państw zapowiedzieli możliwość zawetowania budżetu UE na l. 2021-2027. Ziobro oraz politycy jego ugrupowania wielokrotnie opowiadali się za zawetowaniem unijnego budżetu. W połowie listopada minister sprawiedliwości i szef SP stwierdził, że brak weta oznaczałby "całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami".

Premier Morawiecki stwierdził w czwartek, że zawarte porozumienie, to podwójne zwycięstwo, bo budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł, a te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Zaznaczał, że na mocy konkluzji Rady Europejskiej, Komisja Europejska zobowiązuje się do przełożenia ich zapisów na legislację i do stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości wyłącznie, kiedy będzie ono zgodne z konkluzjami.