Błaszczak przebywa w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony państw UE. Tematem rozmów jest m.in. PESCO (mechanizm umożliwiający państwom członkowskim UE na współpracę w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony) oraz współpraca UE-NATO.

Reklama

Stanowisko Polski

- Jeśli chodzi o stanowisko Polski, to konsekwentnie podkreślamy, że UE i jej zdolności obronne powinny być spójne z NATO. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby UE w sprawach obronności rywalizowała z NATO. To jest zasada, której przestrzegamy konsekwentnie - powiedział szef MON.

Wskazał też, że podczas rozmów w Brukseli ministrowie obrony UE będą się skupiać na sprawach związanych z bezpieczeństwem oraz dotyczących tak zwanego kompasu strategicznego, a więc spójności działań obronnych państw tworzących Unię Europejską.

- Będziemy rozmawiać na temat PESCO, czyli programów związanych z budowaniem zdolności obronnych. Konsekwentnie opowiadaliśmy się za tym, żeby w ramach PESCO mogły współpracować państwa Unii Europejskiej z państwami, które do Unii Europejskiej nie należą - powiedział.