Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła ponowny nabór kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zwolnione przez Leona Kieresa. Termin zgłaszania kandydatów upływa w piątek o godz. 20.

Dziś klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazała Czerwińska.

Reklama

Kandydat na sędziego TK

Zgodnie z regulaminem Sejmu, który reguluje procedurę wyboru sędziego Trybunału, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Należy to uczynić na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji odchodzącego sędziego.

9-letnia kadencja sędziego TK Leona Kieresa upłynęła 23 lipca.

Termin pierwszego naboru minął 23 czerwca; nie zgłoszono wówczas żadnej kandydatury.

Krzysztof Kamalski - kim jest?

Kamalski, rocznik 1957 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 5 sierpnia 1981 r. był zatrudniony w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" we Wrocławiu na stanowisku referenta, a następnie starszego referenta do spraw samorządu (przedsiębiorstw). Zatrudnienie tamże zostało przerwane wprowadzeniem stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r.

Następnie od 2 stycznia 1982 r. do 29 września 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku aplikanta sądowego etatowego. Od 30 września 1983 r. do dnia 30 listopada 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia na stanowisku egzaminowanego aplikanta sądowego. Od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku sekretarza sądowego. W okresie od września 1981 r. do września 1983 r. odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Od 11 czerwca 1984 r. do 15 stycznia 1986 r. pełnił obowiązki asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. 16 stycznia 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy, które zajmował do 31 sierpnia 1989 r. W październiku 1989 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Wałbrzysko-Jeleniogórskiej i wyznaczono mu siedzibę zawodową w Zgorzelcu.

Od 1 czerwca 1990 r. do 31 maja 1992 r. wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim Nr 1 w Zgorzelcu. W 1992 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Wrocławskiej i wyznaczono mu siedzibę zawodową we Wrocławiu. Od 1 listopada 1993 r. do 30 czerwca 1998 r. wykonywał zawód adwokata w kancelarii indywidualnej we Wrocławiu. W 1998 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Warszawskiej i wyznaczono mu siedzibę zawodową w Warszawie. Do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w kancelarii indywidualnej w Warszawie. Łączny czasokres wykonywania zawodu adwokata i stażu na stanowisku sędziego wynosi ponad 34 lata.