Jak powiedział Czarnek, w spotkaniu z prezydentem, które dotyczyć będzie nowelizacji Prawa oświatowego, udział ma wziąć również przewodnicząca sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka i wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Reklama

To będzie fajne, ładne spotkanie – dodał.

Na pytanie, czy sądzi, że uda mu się przekonać prezydenta do popisania zmian w Prawie oświatowym minister odpowiedział, że "prezydent ma autonomiczną decyzję w tej sprawie". Nie zamierzam ingerować w jego uprawnienia konstytucyjne – podkreślił minister Czarnek.

W miniony poniedziałek w Pałacu Prezydenckim z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą spotkały się w tej sprawie posłanki KO.

Lex Czarnek

Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego 13 stycznia. Zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.