W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że składa do laski marszałkowskiej projekt ustawy likwidujący Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Duda podkreślił, że projekt ten ma przyczynić się do zakończenia sporu między polskimi władzami a Komisją Europejską.

Reklama

Duda doceniony przez USA

Demokratyczne wartości są spoiwem amerykańsko-polskiego sojuszu. Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy za aktywne przywództwo i zaangażowanie na rzecz rządów prawa, wspólnych wartości oraz relacji Polski w Unii Europejskiej - głosi wpis zamieszczony na oficjalnym profilu ambasady USA w Warszawie na Twitterze.

Trybunał Sprawiedliwości UE już w lipcu 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ID SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Pod koniec października ub.r. Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie za niewykonywanie wyroku TSUE.