Z przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia sondażu wynika, że na PiS (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską) zagłosowałoby 32 proc. respondentów zdecydowanych na udział w wyborach parlamentarnych – o 2 punkty proc. więcej niż w badaniu sprzed miesiąca, z przełomu lutego i marca.

Reklama

Na Koalicję Obywatelską wskazało 17 proc. ankietowanych - 3 punkty proc. mniej niż poprzednio. Polska 2050 uzyskała – tak jak badaniu z przełomu lutego i marca – 11 proc. wskazań.

Te partie nie przekroczyły progu wyborczego

Według sondażu pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby 5 proc. progu wyborczego.

Reklama

Konfederacja mogłaby według sondażu liczyć na 4 proc. głosów (o 2 punkty proc. mniej niż poprzednio). Poparcie również 4 proc. – niezmienione od poprzedniego sondażu – zyskałaby Lewica. Również bez zmian – na poziomie 2 proc. – utrzymało się poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej.

Nikt z ankietowanych nie wskazał na Porozumienie Jarosława Gowina (tak, jak poprzednio), ugrupowanie Kukiz’15 (poprzednio 1 proc.) i PPS, po raz pierwszy uwzględnione w badaniu. Na inne ugrupowanie głosowanie zadeklarował, tak jak poprzednio, 1 proc. ankietowanych.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o to na kogo oddaliby głos, wybrało 24 proc. respondentów - 4 punkty proc. więcej niż przed miesiącem. Udzielenia odpowiedzi odmówiło 4 proc. (1 punkt proc. mniej niż poprzednio).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach od 28 marca do 7 kwietnia na reprezentatywnej imiennej 1030-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż przeprowadzono z zastosowaniem procedury mixed-mode. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI - 54,8 proc.), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI - 28,3 proc.) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI - 16,9 proc.).