Terlecki był pytany podczas rozmowy w Polsat News o losy projektu ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. "Wraca. Jutro zaczynamy Sejm, więc on (projekt-red.) wróci na to posiedzenie" - powiedział. Dopytywany, kiedy ta komisja rozpocznie prace odparł, że jest to kwestia kilku tygodni.

Reklama

"Powiemy, kiedy będziemy ogłaszać całą listę"

Polityk obozu władzy przekazał, że PiS ma już swoich kandydatów do komisji weryfikacyjnej. Nie wymienił jednak żadnych nazwisk. Powiemy, kiedy będziemy ogłaszać całą listę - dodał.

Projekt ustawy o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 został złożony na początku grudnia ub.r. przez posłów PiS. 13 grudnia ub. roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu. Przepisy zostały skierowane do prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zebrała się tego samego dnia wieczorem i opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy. Wnioski w tej sprawie złożyły Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050.

Reklama

Założenia projektu ustawy

Zgodnie z projektem, komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie. W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007–2022 pod wpływem rosyjskim, działając na szkodę interesów RP".

Reklama

Czym będzie się zajmować komisja?

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować ta komisja to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

autor: Mateusz Mikowski