W badaniu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 39 proc. badanych - bez zmian w porównaniu z poprzednią serią badań zleconych przez portal.

Powrót Konfederacji na podium

Notowania Koalicji Obywatelskiej są także stabilne i wynoszą 30 proc. poparcia. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 10 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Reklama

Z kolei Lewica traci 1 punkt procentowy, i cieszy się poparciem 9 proc. badanych. 9 proc. badanych wskazało na Trzecią Drogę, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Jak wynika z badań, poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców jest nadal bez zmian i wynosi 2 proc.

Główna siła Trzeciej Drogi

Szczegółowe badanie pokazuje również, że główną siłą Trzeciej Drogi jest Polska 2050, która samodzielnie może liczyć na 7 proc. poparcia. Z kolei PSL jedynie na 3 proc.

Deklarowana frekwencja wynosi 71 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 22 do 25 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1052 osób).