Głosowanie za granicą. Jak dopisać się do spisu wyborców 2023?

Są na to trzy sposoby. Przy każdym z nich obowiązuje termin do wtorku 10 października włącznie. W celu dopisania do spisu wyborców za granicą należy złożyć w wniosek do właściwego terytorialnie konsula:

  • w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem (możliwe również korespondencyjnie)
  • przez usługę e-Wybory
  • przesyłając na adres poczty elektronicznej skan/fotografię własnoręcznie podpisanego wniosku.
Reklama

15 października za granicą zagłosować będzie można w jednym z 410 obwodów. W krajach, w których zamieszkuje najwięcej Polaków, jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Stany Zjednoczone będzie ich po kilkadziesiąt.

Co zrobić, gdy się spóźnimy? Zaświadczenie o prawie do głosowania

W tym przypadku termin jest nieco dłuższy. Zaświadczenie o prawie do głosowania za granicą można pobrać do 12 października. By to zrobić trzeba jednak osobiście udać się do urzędu konsularnego. Nie jest możliwe złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę. W tym celu należy przekazać jej podpisany własnoręcznie wniosek wraz z upoważnieniem. W szczególnych przypadkach konsul może przesłać zaświadczenie na wskazany adres w swoim okręgu konsularnym.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wybory 2023: Głosowanie za granicą w czasie urlopu

Zaświadczenie o prawie do głosowania to również opcja dla tych, którzy podczas wyborów będą za granicą tylko chwilowo, na przykład na urlopie. Takie zaświadczenie można wcześniej pobrać w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

Trzeba jednak pamiętać, że wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania skutkuje skreśleniem wyborcy ze spisu wyborców, do którego był wcześniej wpisany. Jeśli je zgubimy, nie otrzymamy kolejnego.

Głosowanie za granicą. Na jakich kandydatów można głosować?

Wszyscy polscy obywatele głosujący za granicą w tegorocznych wyborach parlamentarnych będą wybierać wśród tych samych kandydatów, co mieszkańcy Warszawy.

W przypadku wyborów do Sejmu będą to kandydaci z okręgu nr 19 (Warszawa). Natomiast w wyborach do Senatu, kandydaci z okręgu nr 44 (Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).