Inspektor lokalnej policji Barry Smalley poinformował, że grupa osób została ranna. Nie jest jeszcze znana ich dokładna liczba.

Reklama

Zniszczenia materialne są bardzo duże, ale jeszcze ich nie oszacowano.

Auckland to największe miasto Nowej Zelandii. Leży w północno-zachodniej części Wyspy Północnej