Tym samym Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził zakaz używania określenia "cognac" w stosunku do marek winiaków niewyprodukowanych w regionie Francji, od którego pochodzi nazwa oryginalnego trunku. Była to odpowiedź na pytanie fińskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, czy chroniące nazwę unijne rozporządzenie z 2008 roku znajduje zastosowanie do wcześniejszych decyzji o rejestracji znaków towarowych.

Reklama

Fińska spółka Gust Ranin Oy zarejestrowała w 2003 r. dwa znaki towarowe, w których użyto fińskiego przekładu chronionej nazwy, czyli słowa "konjakki". Zgodność tej decyzji z prawem unii została zakwestionowała przez francuską organizację zrzeszającą producentów koniaku z regionu Cognac.

Sędziowie w Luksemburgu powołali się także na unijne rozporządzenie z 1989 roku, chroniące pojęcie "cognac" jako "oznaczenie geograficzne".

Według rozporządzenia z 2008 roku, pojęcie "cognac" obejmuje "okowity z wina gronowego pochodzące z Francji". Produkty te muszą także spełnić ścisłe wymogi procesu produkcyjnego i zawartości alkoholu.