Niechętnych pani prezydent jest 6,6 procent ankietowanych, a Kubiliusowi - 71,1 procent.

Reklama

Wśród instytucji najbardziej popularne są służby pożarniczo-ratownicze - 90,2 procent, urząd prezydenta - 71 procent, Kościół - 53,4 proc., wojsko - 51,9 proc. Partiom politycznym ufa jedynie 4 procent badanych, a 6,2 proc. parlamentowi (Sejmowi).

Wśród ugrupowań politycznych największym poparciem cieszą się opozycyjni socjaldemokraci (14,6 proc.). Rządząca partia Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci ma poparcie jedynie 7,9 proc.ankietowanych.