Zwraca się uwagę, że papieskie słowa dwukrotnie rozśmieszyły parlamentarzystów.

Pierwszy aplauz i uśmiech wywołał fragment wystąpienia Benedykta XVI w części poświęconej ekologii: "Nie uprawiam oczywiście propagandy na rzecz żadnej partii politycznej; nie ma niczego, co byłoby mi dalsze".

Później papież zdobył się na ironię, kiedy mówiąc o filozofie Hansie Kelsenie wspomniał, że pracował on w wieku 84 lat. "Pociesza mnie to, że w wieku 84 lat można wymyślić jeszcze coś rozsądnego" - zauważył Benedykt XVI, który jest właśnie w tym wieku.