Dziewięć procent mieszkańców Niemiec podziela skrajnie prawicowe poglądy - twierdzą autorzy opublikowanego w poniedziałek raportu Fundacji im Friedricha Eberta. Alarmują, że zwłaszcza na wschodzie kraju coraz więcej osób zgadza się z hasłami skrajnej prawicy. Według raportu we wschodnich regionach Niemiec liczba zwolenników poglądów uznawanych za skrajnie prawicowe wzrosła z 10,5 proc. w 2010 r. do 15,8 proc. w 2011 r. Na zachodzie odsetek ten zmniejszył się z 7,6 do 7,3 procent. W całych Niemczech wzrósł zaś z 8,2 do 9 proc.

Reklama

Najbardziej rozpowszechnioną postawą charakterystyczną dla prawicowej ekstremy jest ksenofobia. Według badaczy co czwarty Niemiec (25,1 proc.) jest wrogo nastawiony wobec cudzoziemców. Najczęściej są to osoby bezrobotne. Na wschodzie Niemiec ksenofobiczne poglądy ma aż 39 proc.

Niemal co 11 Niemiec ma antysemickie zapatrywania, które częściej występują wśród mieszkańców wschodnich landów. Antysemityzm silny jest szczególnie wśród emerytów, choć - jak piszą autorzy studium - rzadko antysemickie poglądy są wyrażane wprost.

Także bagatelizowanie narodowego socjalizmu, wcześniej problem zachodnich regionów Niemiec, jest obecnie bardziej rozpowszechnione na wschodzie. Według raportu wśród młodych mieszkańców wschodnich Niemiec (między 14. a 30. rokiem życia) poparcie dla prawicowej dyktatury, szowinizmu, darwinizmu społecznego, a także bagatelizowanie narodowego socjalizmu jest większe niż wśród respondentów powyżej 60 lat.

Według raportu blisko 60 proc. mieszkańców Niemiec krytycznie odnosi się do islamu. 57,5 proc. uważa islam za religię zacofaną, a 56,3 proc. wręcz za archaiczną. Okazuje się, że rasizm w dużej mierze przesunął się na islam (...) Rasistowskie resentymenty są uzasadniane religijno-kulturalnym, a nie zmyślonym biologicznym zacofaniem - piszą autorzy badania.

Reklama

Wysokie pozostaje poparcie Niemców dla demokracji - na poziomie 94,9 proc. Jednak tylko 50,6 proc. deklaruje zadowolenie z funkcjonowania systemu demokratycznego w Niemczech - wynika z raportu.

Związana z niemiecką socjaldemokracją Fundacja im. Freidricha Eberta publikuje badania o poparciu dla skrajnie prawicowych poglądów w Niemczech od 2006 r. Tegoroczny raport sporządzono na podstawie badań przeprowadzonych latem wśród 2415 obywateli Niemiec i w grupie 95 osób o obcym pochodzeniu bez niemieckiego obywatelstwa.