Jak ujawnił tygodnik "Der Spiegel", w umowie koalicyjnej zawartej w zeszłym tygodniu między chadeckimi partiami CDU i CSU a socjaldemokracją bawarska CSU przeforsowała punkt mówiący o konieczności ograniczenia na poziomie krajowym i unijnym świadczeń socjalnych zachęcających do przeprowadzki do innych państw UE oraz o możliwości wprowadzenia tymczasowych ograniczeń wjazdowych dla osób, które wykorzystują system do życia z zasiłków.
Reklama
W zeszłym tygodniu brytyjski premier David Cameron zapowiedział zmniejszenie świadczeń dla nowych imigrantów z państw UE i podjęcie próby wprowadzenia na poziomie unijnym wyjątków od zasady swobodnego przepływu osób.
Pomysły Camerona spotkały się z ostrą krytyką ze strony Komisji Europejskiej, która podkreśliła, że swoboda przepływu osób jest jednym z fundamentów Unii. Brytyjski premier argumentował jednak, że jego obawy o nadużywanie świadczeń socjalnych podzielają Niemcy, Austria i Holandia, które w kwietniu wysłały nawet list w tej sprawie do Komisji.