Raport dotyczy całej Unii Europejskiej i zawiera krótkie omówienie najważniejszych problemów trapiących poszczególne kraje. Zdaniem rosyjskiego MSZ-u, w Polsce najpoważniejsze problemy w kwestii praw człowieka pozostały takie same od lat. Wśród nich autorzy raportu wymieniają dyskryminację płciową, religijną i na podstawie orientacji seksualnej. Mówi się również o tym, że prawa kobiet związane z prokreacją nie są respektowane, policja nadużywa swoich uprawnień, więzienia są zatłoczone, a prawa osadzonych łamane. Autorzy nie zapominają o sprawie tajnych więzień CIA na terenie naszego kraju i wskazują także na nieciekawą sytuację imigrantów.

Reklama

Szeroko omawiania jest kwestia postaw Polaków względem Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Konkluzja jest taka, że szerzą się postawy ksenofobiczne względem naszych wschodnich sąsiadów. Jako przykład podawana jest audycja radiowa Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego, podczas której padło zdanie o gwałcie na Ukraince (CZYTAJ WIĘCEJ >>>). Przypominana jest sprawa obrzucenia ambasady Federacji flarami 11 listopada (CZYTAJ WIĘCEJ >>>), a także wydarzenia podczas EURO 2012. Miały wtedy miejsce pobicia obywateli rosyjskich przez polskich pseudokibiców na masową skalę […], a niektórzy przedstawiciele prawicy porównywali mecz Polska-Rosja do bitwy warszawskiej w 1920 r. - czytamy w raporcie (CZYTAJ WIĘCEJ >>>).

Jako przykład panujących wówczas nastrojów w Polsce podawany jest tweet warszawskiego radnego Macieja Maciejowskiego, w którym polityk wyrażał żal, że policja nie zabroniła Rosjanom przejścia przez Most Poniatowskiego i chwalił uczestników zamieszek za to, że nie pozwolili pluć sobie w twarz.

Ogólnie rzecz biorąc, nastroje ultranacjonalistyczne uległy nasileniu - brzmi konkluzja raportu. A jako dowód podawany jest fakt, że Ruch Narodowy na Facebooku ma 20 tys. fanów, a rządząca Platforma Obywatelska - niewiele ponad 40 tys. (w chwili pisania tego tekstu RN ma 52,3 tys. fanów, a PO – 44,6 tys.).

Autorzy raportu podają także przykłady antysemityzmu, który - jak uważają - jest głęboko zakodowany w polskim społeczeństwie. Na potwierdzenie podawany jest przykład sklepu z akcesoriami sportowymi z Łodzi, który w asortymencie miał antysemickie insygnia, czy sytuacja z lipca 2012 r., kiedy w krakowskim Moment Cafe odmówiono obsługi klientów przez wzgląd na żydowskie pochodzenie. Wspomniany jest także incydent w Wrocławia, gdzie chuligani wtargnęli na wykład prof. Zygmunta Baumana z inspiracji m.in. Romana Zielińskiego, autora książki „Jak pokochałem Adolfa Hitlera”. Wymieniona jest także sprawa rejestracji założonej przez Jana Kiełba Partii Imperium Słowiańskiego - ugrupowania, które głosi jawnie antysemickie hasła pomimo obowiązującego w Polsce konstytucyjnego zakazu.

Raport punktuje także kwestie, które w Polsce od lat stanowią przedmiot debaty publicznej, przede wszystkim warunki w więzieniach. Chodzi głównie o kwestię nie dostosowania powierzchni przypadającej na jednego osadzonego do europejskiego standardu. Przypomina się również kiepską sytuacje materialną Romów, a także niechęć władz do wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce. Pomimo wymienienia problemów z przestrzeganiem praw kobiet i dyskryminacji mniejszości religijnych i seksualnych, raport milczy na temat uchybień w tych dziedzinach.