Benediktas Juodka powiedział, że działania liderów AWPL wyolbrzymiają problemy. - Nie widzę dużych problemów dotyczących mniejszości narodowych. Mam na myśli polską mniejszość, która - moim zdaniem - żyje w warunkach cieplarnianych - powiedział na konferencji prasowej.

Reklama

Twierdzi on, że litewscy Polacy mogą się uczyć w języku ojczystym od przedszkola do uniwersytetu. Zaznacza przy tym, że ponieważ Polska jest sąsiadem i partnerem strategicznym Litwy, trzeba szukać kompromisu. - Być może i jedni, i drudzy muszą pójść na pewne ustępstwa - zasugerował przewodniczący sejmowego komitetu spraw zagranicznych.

Wczoraj posłowie Mariusz Błaszczak i Adam Lipiński ostro skrytykowali w Wilnie fakt, że Polacy mieszkający na Litwie nie mogą pisać nazw ulic w obu językach: po polsku i po litewsku. Polscy politycy przekazali też 30 tysięcy złotych na zapłacenie grzywny, którą sąd wymierzył dyrektorowi administracji rejonu solecznickiego za nieusunięcie dwujęzycznych tabliczek z prywatnych domów mieszkańców.