Podczas spotkania z Loretą Graużiniene marszałek Kopacz apelowała o przestrzeganie konwencji Rady Europy w sprawie mniejszości narodowych, którą Litwa podpisała. Zadeklarowała pomoc w przygotowywaniu ustawy o mniejszościach narodowych. Jej zdaniem polskie rozwiązania w tej kwestii mogłyby stać się pewną inspiracją dla strony litewskiej.

Reklama

Marszałek Sejmu poruszyła również sprawę ukarania Lucyny Kotłowskiej i Bolesława Daszkiewicza - obywateli Litwy pochodzenia polskiego, którzy nie zgodzili się na zdjęcie dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic.

Premier Litwy Algirdas Butkeviczius przedstawił zaś kalendarz prac nad inną istotną dla polskiej mniejszości ustawą. Chodzi o złożony w Sejmie przez rządząca Partię Socjaldemokratyczną projekt ustawy o pisowni polskich nazwisk. Zgodnie z zapowiedziami premiera Litwy, ustawa zostanie przyjęta najpóźniej do końca maja.

Ewa Kopacz przebywała w Wilnie w związku z trzydniowym posiedzeniem szefów parlamentów krajów Unii Europejskiej.