Czytaj relację na żywo z wydarzeń na Ukrainie>>>

Deputowani Rady Federacji przekonują, że banderowska dżuma może dotrzeć do wschodnich regionów Ukrainy.

W opinii rosyjskich senatorów - tam mieszka rosyjskojęzyczna mniejszość, której życie będzie zagrożone. Pojawiły się też opinie, że - tylko dzięki wojskowej pomocy w 2008 r. udało się ocalić Osetyjczyków, na których napadli Gruzini.

-Ten wniosek o wyrażenie zgody na interwencję zbrojną na Ukrainie jest zgodny z konstytucją Rosji, Ukrainy i każdego demokratycznego państwa - twierdzą rosyjscy senatorowie.

Z senackiej trybuny padł także argument o bezpieczeństwie Floty Czarnomorskiej, stacjonującej na Krymie. - Gdy faszyści zajmą Krym, wygnają nas z półwyspu - twierdzą rosyjscy senatorowie.

Deputowani obarczyli winą za wydarzenia na Ukrainie państwa Unii Europejskiej i USA. W ich opinii należy natychmiast podjąć interwencję na Ukrainie, aby nie dopuścić do powtórki z Jugosławii i Bliskiego Wschodu.