Senat przyjął rezolucję w której proponuje zawieszenie uczestnictwa Rosji w Grupie G8 - światowych mocarstw. Wzywa także do nałożenia sankcji na Rosję , by doprowadzić do wycofania wojsk rosyjskich z Krymu i oddania terytorium suwerennym władzom Ukrainy.

Także Izba Reprezentantów, przytłaczającą większością głosów, potępiła naruszenie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy.