Separatyści nadal przetrzymują czterech członków tej samej misji, ale działającej w Ługańsku. Nadal prowadzone są rozmowy na temat ich uwolnienia.

Reklama

OBWE zapewnia, że będzie kontynuować swoją misję, choć liczba obserwatorów została tymczasowo zmniejszona ze względu na napiętą sytuację w regionie.

Według ukraińskich władz OBWE, wraz z przedstawicielami Rosji, powinno monitorować przestrzeganie zawieszenia broni we wschodniej części Ukrainy. Reprezentanci organizacji twierdzą, że jest to możliwe, dopiero gdy zostaną uwolnieni wszyscy przetrzymywani przez separatystów zakładnicy.