W Brukseli trwają trójstronne negocjacje gazowe pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Celem rozmów jest wypracowanie nowej umowy, dzięki której zostaną zabezpieczone dostawy błękitnego paliwa z Rosji przez Ukrainę do krajów Unii, a także dostawy do samej Ukrainy.

Reklama