Od połowy lat 50. Weizsaecker był członkiem chadeckiej partii CDU. W 1981 roku został burmistrzem Berlina, trzy lata później Zgromadzenie Federalne wybrało go na prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. W czasie swojej dziesięcioletniej prezydentury Weizsaecker często zabierał głos w dyskusjach na temat ciemnych stron niemieckiej historii.

Reklama

Przyczynił się także do zbliżenia między Polską a Niemcami. Podczas wizyty w Polsce w 1990 roku otwarcie stwierdził, że zachodnia granica Polski jest nienaruszalna.

Richard von Weizsaecker uważał się za prezydenta wszystkich Niemców, także tych żyjących w NRD. Opowiadał się za dialogiem i pojednaniem ze Związkiem Radzieckim.