Zgodnie z nim w sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak wojna lub stan wojenny, prezydent może dekretem zwiększyć tę liczbę.

Reklama

Petro Poroszenko oświadczył, że Rada Najwyższa powinna rozpatrzyć projekt poza kolejnością.

Według danych MSZ, liczba zabitych w konflikcie na wschodzie Ukrainy przekroczyła sześć tysięcy. Bilans ten obejmuje okres od kwietnia 2014 do końca lutego 2015 roku.

Z raportu Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka wynika też, że na kontrolowane przez separatystów tereny obwodu donieckiego i ługańskiego ciągle napływają uzbrojeni ludzie i ciężka broń z zagranicy, w tym z Rosji.

Reklama